Legal Representative: Wu fa gen
Tel:0571-87640110
Fax:0571-87648510
http://www.zj-hongyi.com
E-mail:hy@zj-hongyi.com Add:East Huangsha Bridge, Yuanpu Town, Xihu District, Hangzhou
P.C.:310024